Werkzoekende

Wat kunnen wij u bieden als werkzoekende: 

 • Outplacement / 2de spoor
 • Reïntegratietrajecten
 • Loopbaanbegeleiding

Wij weten uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om een nieuwe baan te vinden. Tijdens de één op één begeleiding
zetten wij ons dan ook volledig in en zoeken samen met u naar de best passende oplossing, met onze kennis en kunde.
Wij helpen u bij het nemen van beslissingen, proberen samen met u dilemma’s op te lossen en u bij tegenslagen te
steunen. We gaan door tot het verwezenlijken van het uiteindelijke doel, een nieuwe baan. We blijven nuchter en
realistisch en komen niet met loze beloften.

2de spoor /outplacement

U werkt maar zoekt een baan bij een ander bedrijf, vanwege reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, een arbeidsconflict
of ander dreigend ontslag. Uw werkgever kan dan besluiten in overleg met u te gaan zoeken naar een passende baan
bij een andere werkgever en kiezen voor een outplacementtraject / 2de spoor.

Indien uw werkgever (en u) kiest voor ons bedrijf gaan wij van start na het schriftelijk akkoord van uw werkgever.
De doorlooptijd en de drie fases van het traject is identiek aan het reïntegratietraject .

Wij gaan graag met u vrijblijvend een gesprek aan waarin wij u adviseren of verder helpen.

 

Reïntegratietrajecten 

U heeft een uitkering van het UWV (WAO-WIA-WW) en u heeft de mogelijkheid om een IRO (Individuele Reïntegratie 
Overeenkomst) aan te vragen. Het is aan u om te kiezen voor het re-integratiebedrijf waarin u het meeste vertrouwen heeft.

Indien u voor ons kiest kunnen wij starten met het traject nadat het UWV het traject heeft goedgekeurd. 
De doorlooptijd van een traject varieert van persoon tot persoon.

In grote lijnen zijn er drie fases tijdens het traject:

 • Kennismaking, intake en persoonlijk profiel. 
  (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik)
 • Oriëntatie, bemiddeling, netwerken (het solliciteren en begeleiding). 
  (het nemen van de stap naar werk, doen, gewoon doen, met hulp van ons)
 • Plaatsing en nazorg. 
  (het verwezenlijken van het uiteindelijke doel, de nieuwe baan)

Wij gaan graag met u vrijblijvend een gesprek aan waarin wij u adviseren of verder helpen.

Loopbaanbegeleiding 

Als men niet meer op de juiste werkplek zit:

 • Er verandert veel in het bedrijf.
 • De mensen in het bedrijf veranderen.
 • Als men het werk niet meer aankan.
 • Als men toe is aan een nieuwe uitdaging.
 • Kan ik nog iets anders beginnen en zo ja, wat dan?
 • Waar ben ik goed in?
 • Welke baan past bij mij?

Wij bieden een loopbaanbegeleiding aan die geschikt is voor iedereen die niet weet welke keuze hij/zij moet maken voor
het realiseren van een leuke baan.

Iedereen heeft capaciteiten, competenties en sterke en minder sterke kanten. Om succesvol te zijn in een baan zijn
bepaalde eigenschappen en vaardigheden nodig.

Tijdens de loopbaanbegeleiding gaan we inzichtelijk maken wie men is, wat men wil en wat men kan en wij adviseren
waar de beste kansen en mogelijkheden liggen op de arbeidsmarkt.

Samen gaan we zoeken naar de baan die het beste past en we zullen ook aanbevelingen doen richting opleiding en
training.

Voor meerdere informatie neem met ons contact op.