Over ons

Nan Schriks Arbeidsbemiddeling en Reïntegratie heeft aan de wieg gestaan van de Reïntegratiemarkt. Deze Reïntegratiemarkt had(en heeft) te maken met de nodige veranderingen en ontwikkelingen. Vanaf het begin is er naar de vraag/problemen van alle partijen(cliënten, werkgevers, uitkeringsinstanties) goed geluisterd en hiermee gericht geanticipeerd op het realiseren van resultaten.

We hebben dus een zeer ruime ervaring en kennis in de wereld van de Arbeidsbemiddeling en Reïntegratie. We blijven deze kennis ook verder intensief ontwikkelen en bekwamen. Door onze ervaringen hebben we geleerd dat de beste resultaten alleen geleverd kunnen worden door het geven van goed maatwerk aan alle betrokken partijen.

Visie

Onze visie is het zorg dragen voor een tevreden arbeidsinpassing middels het doorbreken van een vicieuze cirkel, waarin iemand kan geraken. In iemands leven kunnen dingen gebeuren van allerlei aard. Door deze gebeurtenissen kan iemand zonder werk komen te zitten. Tijdens dit veranderingsproces kunnen vaak grote twijfels ontstaan aan iemands kwaliteiten: wat kan ik, wat wil ik, wat brengt de toekomst, hoe groot is mijn zelfvertrouwen en wat zijn mijn kansen. Ook ontstaan er vaak onzekerheden op financieel gebied en problemen in de privé sfeer. 

Dit zijn factoren waardoor mensen hun eigenwaarde verliezen en in een negatieve cirkel kunnen geraken. Wij willen daarom samen met deze mensen deze cirkel doorbreken en ze weer met een positieve blik naar de toekomst laten kijken.

Ons streven is:

  • Zorg dragen dat iemand weet, wie hij is, wat hij wil en wat hij kan, want hierdoor zal er meer zelfvertrouwen ontstaan. (Vooral het hebben van zelfvertrouwen vergroot de kans op een baan!)
  • Wanneer iemand weet wat hij kan dit ook wil gaan doen, middels intensieve begeleiding(hulp).
  • Participatie op de reguliere arbeidsmarkt, maar wel een arbeidsparticipatie die voldoening geeft voor de lange termijn.
  • Tevreden partijen.

Werkwijze

Onze werkwijze is laagdrempelig en voor iedereen die zoekende is naar (ander en/of passend) werk. Iedereen is uniek. Iedereen heeft zijn kwaliteiten, drijfveren en motieven. Daarom bieden wij geen standaard procedures, maar wordt er maatwerk geboden. Er is regelmatig contact met de consulent, ook buiten kantoortijden. 

De arbeidsbemiddeling of reïntegratie wordt uitgevoerd op basis van een groot vertrouwen met de betrokkene, op basis van respect voor elkaar, eerlijkheid, transparantie en no nonsens. De verantwoording van het traject blijft bij de betrokkene. De persoonlijke betrokkenheid is van groot belang voor een effectieve arbeidsbemiddeling of reïntegratie. Tijdens de arbeidsbemiddeling of reïntegratie wordt in een één op één benadering samen met de betrokkene inzichtelijk gemaakt waar mogelijkheden liggen op de arbeidsmarkt, daarbij rekening houdend met opleiding, ervaring, capaciteiten, vaardigheden, functiebeperkingen en ook met iemands behoeften(persoonlijke omstandigheden).
Er zal tevens aandacht zijn voor niet arbeidsgerelateerde problemen die een dilemma kunnen vormen bij het realiseren van een nieuwe baan. Er zal met name ook aandacht worden besteed aan het vergroten van een mogelijke concurrentiepositie, het verminderen van de kansongelijkheid op de arbeidsmarkt, alsook economische onafhankelijkheid van uitkeringsinstellingen, partner, familie of kennissen.